Inpasseringstillstånd till Luleå Hamn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om inpasseringstillstånd till Luleå Hamn. Tillstånd beviljas om du är:

  • anställd av, eller kan likställas som anställd av, Luleå Hamn
  • anställd hos hyreskund eller arrendekund på Luleå Hamns område
  • entreprenör/leverantör/transportör som utför tjänster hos Luleå Hamn eller företag inom Luleå Hamns område

Aktuella områden är Uddebo Oljehamn, Strömören, Sjöfartshuset, Strömörpiren samt järnvägsspår inom området.

Inpasseringstillstånd till Victoriahamnen och Sandskär utfärdas av Företagsskydd AB efter godkännande av respektive hamnoperatör. 

Du som får tillstånd måste följa Luleå Hamns allmänna villkor och föreskrifter (länken öppnas i nytt fönster). Dokumentet finns för nedladdning via knappen Hämta blankett här till höger. 

Vid överträdelse kan Luleå Hamn dra in ditt tillstånd. Alla tillstånd är tidsbegränsade och du ansvarar själv för att bevaka giltighetstiden.

Information om inpassering till Luleå Hamns områden.

Luleå Hamn tar ut en avgift vid beviljat tillstånd. Förlängning debiteras ej.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Sökande från externt företag behöver uppge fakturaadress och kontaktperson

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa