DRIFTSSTÖRNING för verksamhetsutövares egenkontroll

LÄS MER

ANMÄLAN OM DRIFTSSTÖRNING enligt 6 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

  • När något i verksamheten inte fungerar som vanligt måste du rapportera det till din tillsynsmyndighet. Rapporteringen är en del av egenkontrollen.
  • Gäller tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter
  • Rapportering ska göras redan vid misstanke om att störningen kan medföra en risk för hälsa eller miljö. Som verksamhetsutövare bör du inte avvakta kunskap om den verkligen har orsakat en skada eller inte. Det är ett absolut krav att rapportering sker inom ett dygn.
  • Med störning menas driftstörning eller annan händelse som kan leda till olägenhet för människor eller miljön.
  • Vid större störning ska en första kontakt tas direkt via mail till miljobygg@lulea.se. E-tjänsten fyller ni i och skickar närmsta dygnet när ni har tillräckligt med information.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa