FREDA-mottagningen

LÄS MER

FREDA-mottagningen mot våld är för dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation. Vi finns också till för barn och unga som upplevt våld mellan närstående vuxna.

Vi som arbetar på FREDA-mottagningen är socionomer med vidareutbildning i våld i nära relationer. Vi erbjuder samtalsstöd och rådgivning.

Det kostar ingenting att få hjälp av oss. När du kontaktar oss får du vara anonym. Vi har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får tala om någonting som du säger till oss utan din tillåtelse. Undantaget är om det finns en oro för att barn under 18 år far illa.

Om du har svårt att förstå eller tala svenska erbjuder vi hjälp av telefontolk

Frågor om e-tjänsten

freda-mottagningen
freda@lulea.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
kundcenter@lulea.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa