KBF bostadsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

KBF kan utgå till person med funktionsnedsättning som är folkbokförd i Luleå kommun och har beslut om bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS eller SoL. KBF kan också lämnas för merkostnad för bostad i ordinärt boende

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter
kundcenter@lulea.se
0920-45 30 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
kundcenter@lulea.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa