Upplåtelse av allmän plats

LÄS MER

Använd tjänsten för att ansöka om tillstånd för upplåtelse av allmän plats.

Så här gör du.
Skapa din ansökan genom att fylla i ansökningsformuläret. I ansökningsformuläret markerar du även önskad yta. 
Din ansökan skickas därefter automatiskt till Polismyndigheten.

Du bör göra din ansökan i god tid eftersom Polisen tillfrågar flera olika parter innan de tar beslut. Exempel på berörda parter kan vara Gator och parker, Miljö- och hälsoskydd, Räddningstjänsten, med flera.
När berörda parter yttrat sig och inga hinder finns, utfärdar Polisen ditt tillstånd och skickar beslutet till dig.
Obs! Glöm inte att betala avgiften för polistillstånd till polismyndigheten.
 

Ärendegång: