Upplåtelse av allmän plats

LÄS MER

Gator, parker, torg och gångbanor är några exempel på offentliga platser. Om man vill använda offentliga platser till något särskilt, exempelvis affischer, handel, trottoarpratare eller uteserveringar behöver du tillstånd från Polisen, dvs ansöka om markupplåtelse. 

Här kan du göra ansökan om markupplåtelse digitalt och få många goda råd om vad som gäller på offentliga platser. Vi hoppas att det kan hjälpa dig en bit på vägen.

Så här gör du.
Skapa din ansökan genom att fylla i ansökningsformuläret. I ansökningsformuläret markerar du även önskad yta. 
Din ansökan skickas därefter automatiskt till Polismyndigheten.

Du bör göra din ansökan i god tid eftersom Polisen tillfrågar flera olika parter innan de tar beslut. Exempel på berörda parter kan vara Gator och parker, Miljö- och hälsoskydd, Räddningstjänsten, med flera.
När berörda parter yttrat sig och inga hinder finns, utfärdar Polisen ditt tillstånd och skickar beslutet till dig.
Obs! Glöm inte att betala avgiften för polistillstånd till polismyndigheten.
 

Ärendegång: