Tillfälligt vatten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

VA-avdelningen kan erbjuda föreningar och verksamhetsutövare dricksvatten till tillfälliga evenemang och uteserveringar i Luleå kommun.  OBS! Endast begränsat antal vattenkiosker finns.

 

Nivå 1 – Vattenkiosker

Vid tillfälliga event (max en vecka) har verksamhetsutövare möjlighet att koppla på sig på s k vattenkiosker för att få dricksvatten till sin verksamhet. Sådana event kan exempelvis vara festivaler, marknader, tivolin, cirkus m fl.

Villkor:

• Förfrågan skickas till VA-avdelningen senast två veckor innan planerat event.

• VA-personal ansvarar för att ställa ut och koppla på vattenkiosk.

• Verksamhetsutövaren betalar en påkopplingsavgift på 2 000 kr exklusive moms.

• Påkoppling får ske under max en vecka.

 

Nivå 2 – Uteserveringar (ej byggvatten)

Verksamhetsutövare som önskar ha uteservering har möjlighet att koppla på sig mot det kommunala dricksvattennätet under en begränsad period (maj-sep) via vattenkiosk.

Villkor:

• För företagets inkoppling till och brukande av den allmänna VA-anläggningen gäller huvudmannens vi varje tidpunkt gällande allmänna bestämmelser, ABVA.

• Ansökan skickas till VA-avdelningen senast två veckor i förväg.

• En påkopplingsavgift tas ut med 2 000 kr + moms samt gällande brukningstaxa.

• Verksamhetsutövaren debiteras för vattenförbrukning (mätaravläsning).

• VA-personal ansvarar för påkoppling av vattenkiosk.

• Efter avslut skall verksamhetsutövaren meddela huvudmannen för att koppla bort anläggningen.

 

Avtal

När VA-huvudmannen godkänt ansökan betraktas den som ett avtal mellan verksamhetsutövaren och VA-huvudmannen.

Personuppgiftsansvarig

Luleå Miljöresurs AB
kundservice@lumire.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa