Bli avlösare/ledsagare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Socialförvaltningen söker kontinuerligt avlösare och ledsagare till personer som beviljats stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
Uppdragets utformning i tidsåtgång och målsättning styrs av den funktionshindrades behov och beslutas av en handläggare. 
Innan påbörjat uppdrag görs en lämplighetsbedömning genom intervju samt en begäran om utdrag ur belastningsregistret. Lägsta ålder för intresseanmälan är 18 år.

Att vara avlösare/ledsagare

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa