Ansökan om ekonomiskt bistånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är det första gången du ansöker eller om det gått mer än tre månader sedan du ansökte senast, använder du den här e-tjänsten.

Ansökte du om ekonomist bistånd förra månaden och behöver ansöka igen ska du istället göra det via Återansökan om ekonomiskt bistånd

Du ska bifoga handlingar som styrker uppgifterna om inkomster, utgifter, sysselsättning och övrigt som du lämnar i ansökan. Se därför till att du har dessa i digital form innan du startar e-tjänsten.  

Om du med avsikt uppger felaktiga uppgifter i din ansökan, lämnas alltid en anmälan om misstänkt bidragsbrott till polisen.

Läs mer om vad som gäller för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) hos Luleå kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • E-legitimation och personuppgifter för medsökande
  • Uppgifter om ekonomi
  • Intyg om sysselsättning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa