Skolskjuts till anvisad skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i grundskola och gymnasieskola som har ett behov ska ansöka om skolskjuts/elevresor. Det är vårdnadshavare som gör ansökan för omyndig elev. 

För att en elev ska få kostnadsfri skolskjuts ska närmaste vägen från bostaden till skolan vara:  

  • Förskoleklass till klass 3: längre än 2 kilometer 
  • Klass 4 - 9: längre än 3 kilometer 
  • Gymnasiet: längre än 6 kilometer  

Avståndsmätningen sker från bostadens tomtgräns till skolan efter närmaste gång- och cykelväg och vid mätning används alltid Luleå kommuns GIS-system. 

Ansökan 
För att vara garanterad beslut innan skolstart ska ansökan vara inne före 30 april.  
Innan ansökan: ta del av Riktlinjer för skolskjuts Luleå kommun 

I e-tjänsten ges ett förhandsbesked om elev har rätt till kostnadsfri skolskjuts/elevresor från folkbokföringsadressen till den av kommunen anvisade skolan. Mer information om anvisad skola 

Du loggar in i e-tjänsten med bankID. Om bankID saknas kan man få hjälp att fylla i ansökan av Luleå kommuns kundcenter i stadshuset. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa