Avloppsdeklaration för inventering av enskilda avlopp

LÄS MER

Avdelning miljö och bygg inventerar regelbundet enskilda avlopp och den här e-tjänsten vänder sig till dig som ombetts skicka in en avloppsdeklaration.

Fastighetsägare som ska lämna in uppgifter har fått hem ett brev med information om det.

För att slutföra denna e-tjänst behöver du ha uppgifter till hands om fastighetens avlopp och vattenförsörjning.

På den karta du fått hem över din fastighet ska du rita in avloppet, vattenbrunnar och bergvärmeanläggningar. Denna karta behöver du sedan fota eller scanna och ladda upp i e-tjänsten.

Du kan läsa mer om avloppsinventeringen på kommunens webbplats

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (valfritt)

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa