Bostadsanpassning

LÄS MER

Här kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan sakkunnig utformar ett sådant intyg.

Här kan du söka bostadsanpassningsbidrag

Här kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan sakkunnig utformar ett sådant intyg.

Här kan du söka bostadsanpassningsbidrag. 

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan sakkunnig utformar ett sådant intyg. 

  • Om du bor i en hyresrätt behöver fastighetsägaren lämna ett medgivande till anpassningen
  • Om du bor i en bostadsrätt måste du få ett medgivande från bostadsrättsföreningen på anpassning i gemensamma utrymmen

Det är den person för vilken bostadsanpassningen utförs (den funktionsnedsatte) som också ska vara sökande. I några speciella fall kan sökande vara en annan person.

Är den funktionsnedsatte ett barn är det vårdnadshavaren som är sökande. Har den funktionsnedsatte en förvaltare eller god man kan denne vara sökande. Finns två vårdnadshavare ska båda signera ansökan.

Läs mer om bostadsanpassning på kommunens webbplats.Läs mer om bostadsanpassning på kommunens webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (valfritt)