Ansökan om stöd utifrån missbruk eller annan social problematik

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som enskild ansöka om stöd och hjälp med missbruk, beroende, eller om du har annan social problematik som du vill ansöka om stöd för.

Ansökningar som inkommer via e-tjänsten handläggs vardagar mellan kl. 08.00-17:00. Om ditt ärende är brådskande kan du kontakta Vuxenenhetens mottagning på telefonnummer 0920-45 44 75, telefontider vardagar 10.00-12.00 samt 13.30-14.30. Kvällar, nätter och helger nås socialtjänstens myndighetsberedskap via 112. 

Om det är en akut situation och det föreligger fara för liv och hälsa – ring 112.

Om du är god man, förvaltare eller har fullmakt för annan person som är i behov av stöd utifrån missbruk, beroende eller annan social problematik kan du här ansöka om stöd för denne.

Läs mer om stöd gällande missbruk och beroende.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Om du söker för annan person behövs registerutdrag eller fullmakt

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa