Stöd för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som har psykiatriska eller neuropsykiatriska diagnoser ansöka om stödinsatser i enlighet med Socialtjänstlagen. Stödet kan vara i form av:

  • boendestöd
  • sysselsättning
  • kontaktperson
  • matdistribution
  • trygghetslarm
  • bostad med särskild service samt 
  • egenvård

Observera att ansökan avser socialpsykiatriskt stöd. Om du är i behov av behandling eller samtalsstöd så behöver du kontakta din hälsocentral.

Vi påbörjar vanligtvis hantering av ärenden vardagar mellan kl. 8-17.

Läs mer om vad som gäller för ansökan om socialpsykiatriska insatser

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa