Friskolors rapportering till Luleå kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst ska fristående förskolor, pedagogisk omsorg, grundskolor och gymnasieskolor rapportera in barn/elever till Luleå kommun.

  • Barnet/eleven ska vara folkbokförd i Luleå kommun. 
  • Kommunens rutiner för utbetalning ska följas.
  • För fristående skolor med fritidshem där kommunen omhändertar faktureringen ska uppsägningsblanketter och inkomstblanketter skickas via e-post eller vanlig post.

Observera: Barn/elev med skyddade personuppgifter ska anges med "XX" samt födelseår "ÅÅ", istället för namn och personnummer. Exempel: Ange "XX-16" för ett barn med skyddade personuppgifter som är född år 2016.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa