Begäran om uppsättning av vattenmätare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är fastighetsägare fyller i denna e-tjänst och den skickas till VA-avdelningen när besiktningsdatum är fastställt. När vi har mottagit din anmälan kontaktar vi dig för att boka tid för uppsättning av vattenmätare. 
Vattenmätarens placering ska vara godkänd av VA-huvudmannen som också har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensamt har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.  

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa