Ansökan om ersättning vid APL/praktik

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare och myndig elev kan här ansöka om måltids- och/eller reseersättning i samband med utförd APL/praktik vid gymnasieprogram. Du kommer att få signera ansökan med E-legitimation. Du som saknar e-legitimation har möjlighet att ansöka via vår blankett. Klicka på ”Hämta blankett" här på sidan.

Viktig information: Om ansökan om ersättning beviljas i sin helhet kommer utbetalning att ske till angivet konto. I de fall ersättning delvis beviljas eller avslås kommer information gällande orsak att tas i dialog med berörd elev. 

Allmänt om APL/praktik förläggning på tid och plats

APL eller praktik ska i första hand genomföras på studie-/hemorten. Den ska också så långt det är möjligt genomföras under tider som allmänna kommunikationsmedel kan nyttjas.

Måltider vid APL/praktik

  1. Eleverna ska i första hand få sin måltid vid närliggande skola.
  2. Om det inte är rimligt att äta vid närliggande skola ska handledare intyga detta. Eleven får ett måltidsbidrag på 47 kr/lunch per APL/praktik-dag med närvaro.

Resor vid APL/praktik
APL/praktik jämställs med utbildning och omfattas av samma regler som gäller för dagliga resor till och från gymnasieskolan. Elever är berättigade till färdbevis om sträckan mellan bostaden och APL/praktik-platsen är 6 km eller längre, enligt Lag (1991:1110). 

  1. Förläggning av APL/praktik på studie/hemorten gäller i första hand och under tider som allmänna kommunikationsmedel kan nyttjas.
  2. Milersättning (18,50 kr/mil) utgår om allmänna kommunikationsmedel inte kan nyttjas.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa