Skolskjuts till anvisad skola läsåret 22/23

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i grundskola och gymnasieskola som har ett behov ska ansöka om skolskjuts/elevresor. Det är vårdnadshavare som gör ansökan för omyndig elev. 

För att en elev ska få kostnadsfri skolskjuts ska närmaste vägen från bostaden till skolan vara:  

  • Förskoleklass till klass 3: längre än 2 kilometer 
  • Klass 4 - 9: längre än 3 kilometer 
  • Gymnasiet: längre än 6 kilometer  

Avståndsmätningen sker från bostadens fastighetspunkt till skolan efter närmsta väg. Avståndet mäts genom kommunens GIS-system. GIS-mätningen är en kombination av gångväg, cykelväg, villagator och det allmänna vägnätet mellan hemmet och skolan.

Ansökan 
För att vara garanterad beslut innan skolstart ska ansökan vara inne före 30 april.  
Innan ansökan: ta del av Riktlinjer för skolskjuts Luleå kommun 

I e-tjänsten ges ett förhandsbesked om elev har rätt till kostnadsfri skolskjuts/elevresor från folkbokföringsadressen till den av kommunen anvisade skolan. Mer information om anvisad skola 

Du loggar in i e-tjänsten med bankID. Om bankID saknas kan du få hjälp att fylla i ansökan av Luleå kommuns kundcenter i stadshuset. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa