Inkoppling av kommunalt vatten och avlopp för samfällighetsföreningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid behov av anslutning till kommunalt vatten och/eller avlopp, ska fastighetsägare och samfällighetsföreningar skicka in ansökan till LUMIRE.

Mer information finns på LUMIRES webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsuppgifter
  • Organisationsuppgifter
  • Information om fastighetens VA-behov

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa