Ansökan om skydd - våld i nära relation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är utsatt för våld i nära relation ansöka om stöd och hjälp från socialtjänsten. Om du måste lämna ditt hem för att skydda dig från en våldsutövare kan du, efter beslut av socialtjänsten, beviljas skyddat boende. Skyddat boende är en tillfällig lösning.

Ansökningar som inkommer via e-tjänsten handläggs vardagar mellan kl. 08.00-17:00. Om ditt ärende är brådskande kan du kontakta Försörjningsenhetens mottagning på telefonnummer 0920-45 44 75, telefontider vardagar 10.00-12.00 samt 13.30-14.30. Kvällar, nätter och helger nås socialtjänstens myndighetsberedskap via 112.

Om du är i en akut situation och det föreligger fara för liv och hälsa – ring 112.

Om du är god man, förvaltare eller har fullmakt för annan person som är utsatt för våld i nära relation kan du här ansöka om stöd för denne.

Läs mer om stöd gällande våld i nära relation på kommunens webbplats

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Om du söker för annan person behövs registerutdrag eller fullmakt

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa