Veckorapportering för arbetssökande vårdnadshavare i förskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Veckorapportering för dig som är arbetssökande förälder, som tillfälligt går ut i arbete och har barn i förskolan (ålder 3-5 år). Barn i åldern 3–5 år till arbetssökande förälder har rätt till 15 timmars avgiftsfri placering i veckan per läsår (september–maj). Om du behöver arbeta vid enstaka tillfällen ska du betala avgift enligt gällande taxa. Detta gäller från hösten det år ditt barn fyller tre år. 

Du som inte har e-legitimation, kontakta kundcenter för blankett.

Mer information om veckorapportering (lulea.se) 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa