Medling vid brott

LÄS MER

Här kan du som är gärningsperson, eller närstående till en gärningsperson, ansöka om medling.
Även du som är myndighetsperson kan skicka in uppdrag gällande medling till kommunens medlingsverksamhet.

  • Medlingsverksamheten i Luleå bedrivs av socialförvaltningen i samarbete med polis, åklagare, frivårdsmyndigheten och brottsofferjour.
  • Medling erbjuds i första hand till ungdomar upp till 21 år som begått brott och till personen som blivit utsatt för brottet.
  • Genom medling ges personerna möjlighet att träffas tillsammans och prata om händelsen och dess konsekvenser.

Läs mer om medling på kommunens webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (valfritt)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa