Förhandsbesked - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd den här e-tjänsten när du ska ansöka om förhandsbesked.

Innan du ansöker om bygglov så kan du välja att söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet prövar om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats. Beslutet ger dig en försäkran om att du kommer att få bygga på platsen och att du i lugn och ro kan gå vidare och upprätta det ritningsunderlag som behövs.

Förhandsbeskedet är alltså ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att göra överhuvudtaget är möjligt på just den plats som du tänkt dig. Det är viktigt att ansöka om förhandsbeskedet i god tid, då det oftast tar längre tid att handlägga än ett bygglov. Du ansöker om förhandsbesked hos miljö- och byggnadsnämnden.

Ett positivt förhandsbesked innebär inte att du får påbörja åtgärderna utan du måste först söka bygglov. Kom ihåg att ansökan om bygglov måste lämnas in till kommunens inom två år för att förhandsbeskedet ska gälla.

 Exempel på när det är bra att ansöka om förhandsbesked är:

  • När du ska bygga ett nytt bostadshus utanför detaljplanerat område
  • När du ska starta en verksamhet i en ny byggnad utanför detaljplanerat område
  • När du vill veta säkert om du kan få bygglov innan du införskaffar alla bygglovshandlingar

Bygglovsrådgivning
Om du behöver råd kring byggande och regler kan du kontakta någon av oss som arbetar med bygglovsfrågor. Här finns kontaktuppgifter och öppettider

Mer information om förhandsbesked, vilka handlingar som behövs och vad det kostar finns på vår webbplats.
 

För dig som gör ansökan för ett företag
Är du företrädare för ett företag använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt. 
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se)

Du kan även ansöka som ombud för ett företag. Då använder du din egen e-legitimation och kommer att se ärendet i dina Mina sidor. Det är de uppgifter (e-post/mobiltel) du anger under kontaktperson i ansökan som styr var du får notifieringar och meddelanden om ärendet. Kom i håg att skriva in företagets fakturauppgifter.  Om du slutar på företaget under tiden ärendet ligger öppet behöver du kontakta oss på Luleå kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Situationsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa