Dispens från utsortering av bygg- och rivningsavfall

LÄS MER

I den här tjänsten kan du söka dispens från kravet på utsortering av vissa fraktioner av bygg- och rivningsavfall. 

Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och annat avfall. De avfallsslag som ska sorteras ut och förvaras skilda från varandra är trä, mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten, metall, glas, plast, och gips. Det enligt 3 kap. 10 § avfallsförordningen (2020:614).

Tillsynsmyndigheten får enligt 3 kap. 15 § avfallsförordningen i det enskilda fallet ge dispens från kraven om utsortering av bygg- och rivningsavfall. Dispensen får endast ges om separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Avgift för ansökan

En handläggningsavgift tas ut enligt gällande taxa. Avgift tas även ut vid avslag av ansökan. Årets taxa för miljö- och byggnadsnämnden finns att hitta via länken (taxa för miljöbalken, Luleå kommun).

Förutsättningar

Du kan välja att logga in med e-legitimation men det är inte nödvändigt för att använda e-tjänsten.

Vad händer när du skickat in ärendet?

När du skickat in ärendet lämnas det över till avdelning miljö och bygg för handläggning. En kopia av ärendet kommer att skickas till den mejladress du uppgett.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa