Barnomsorg på obekväm arbetstid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är vårdnadshavare och arbetar kvällar, nätter och helger kan här ansöka om och säga upp plats i barnomsorg på obekväm arbetstid (ob-omsorg).

Ansöka om plats

För att ansöka om plats måste du bifoga följande handlingar i e-tjänsten:

  • Intyg från arbetsgivare Det ska framgå vilken typ av anställning du har, anställningsperiod, vilken typ av obekväma arbetstider arbetet innebär, kontaktuppgifter till arbetsgivare och befattning på den som utfärdat intyget
  • Arbetstidsschema Ett schema som omfattar minst två veckor och som visar behovet av ob-omsorg

Säga upp plats

När ditt barn inte längre behöver plats ska den sägas upp senast 30 kalenderdagar innan barnet slutar.

Om barnomsorg på obekväm arbetstid

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa