ROS-mottagningen

LÄS MER

RoS-mottagningen vänder sig till dig som upplever bekymmer med alkohol, droger, läkemedel, dopning eller spel om pengar. Vi vänder oss också till dig som är anhörig till någon med sådan problematik.

Till RoS-mottagningen kan du komma för råd- och stödsamtal. Vi som arbetar här är socionomer med flerårig erfarenhet av arbete med beroendeproblematik. I samtalen hos oss fokuserar vi på dina behov och de förändringar som du önskar göra. Vi är utbildade i ett flertal olika behandlingsmetoder både för personer med eget beroende men även för anhöriga.

För att komma till oss behöver du vara 18 år eller äldre och bosatt i Luleå kommun. Till RoS-mottagningen kan du komma anonymt, det kostar inget, vi för inga journaler och vi har självklart sekretess. Undantaget är om det finns en oro för att barn under 18 år far illa.

Om du har svårt att förstå eller tala svenska erbjuder vi hjälp av telefontolk. Vi har även personal som talar engelska, finska och spanska. 

Vår ambition är att alltid kunna erbjuda dig ett möte inom två veckor. I första hand erbjuder vi dig en besökstid i våra lokaler i centrala Luleå men skulle du önska så kan kontakten även ske via telefon, mail eller digitala möten.

Om du har behov av annat eller mer omfattande stöd så hjälper vi dig gärna vidare.

Är ditt ärende akut, kontakta socialtjänst eller 112.

ROS-mottagningens hemsida

Frågor om e-tjänsten

Helena Muotka
kundcenter@lulea.se
www.lulea.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
kundcenter@lulea.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa