Skolskjuts andra skäl läsåret 24/25

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du ansöka om skolskjuts. Du kan använda den här e-tjänsten om:

Om du ansöker om skolskjuts mellan folkbokföringsadressen och anvisningsskolan, ska du i stället använda den här e-tjänsten Skolskjuts till anvisad skola 2023/2024(länk).

Läs mer om anvisningsskola (länk)

Vem ska ansöka?

För omyndiga elever är det vårdnadshavaren som ska ansöka om skolskjuts. Du som är myndig elev ansöker själv om skolskjuts.

Handläggningstid

För att vara garanterad beslut innan skolstart ska ansökan vara inne före 30 april. Handläggningstiden för ansökningar under pågående läsår är 4–6 veckor.

Logga in med bankID

Du loggar in i e-tjänsten med bankID. Om du inte har bankID kan du få hjälp att fylla i ansökan av Luleå kommuns kundcenter i stadshuset. 

Läs mer om skolskjuts

I den här e-tjänsten kan du ansöka om skolskjuts. Du kan använda den här e-tjänsten om:

Om du ansöker om skolskjuts mellan folkbokföringsadressen och anvisningsskolan, ska du i stället använda den här e-tjänsten Skolskjuts till anvisad skola 2023/2024(länk).

Läs mer om anvisningsskola (länk)

Vem ska ansöka?

För omyndiga elever är det vårdnadshavaren som ska ansöka om skolskjuts. Du som är myndig elev ansöker själv om skolskjuts.

Handläggningstid

För att vara garanterad beslut innan skolstart ska ansökan vara inne före 30 april. Handläggningstiden för ansökningar under pågående läsår är 4–6 veckor.

Logga in med bankID

Du loggar in i e-tjänsten med bankID. Om du inte har bankID kan du få hjälp att fylla i ansökan av Luleå kommuns kundcenter i stadshuset. 

Läs mer om skolskjuts

Läs mer om skolskjuts för grundskoleelever och gymnasieelever på lulea.se/skolskjuts.Här kan du ansöka om skolskjuts för elev i grundskola  och anpassad grund- och gymnasieskola som är folkbokförd i Luleå kommun. Du kan använda e-tjänsten om:

  • du ansöker om skolskjuts av andra skäl, till exempel på grund av medicinska skäl eller en funktionsnedsättning.
  • eleven går i annan skola än anvisningsskolan (skolan som hör till området där ni bor)
  • eleven har växelvist boende (två bostadsadresser)
  • du ska flytta och ännu inte ändrat folkbokföringsadress. 

I den här e-tjänsten kan du ansöka om skolskjuts. Du kan använda den här e-tjänsten om:

Om du ansöker om skolskjuts mellan folkbokföringsadressen och anvisningsskolan, ska du i stället använda den här e-tjänsten Skolskjuts till anvisad skola 2023/2024(länk).

Läs mer om anvisningsskola (länk)

Vem ska ansöka?

För omyndiga elever är det vårdnadshavaren som ska ansöka om skolskjuts. Du som är myndig elev ansöker själv om skolskjuts.

Handläggningstid

För att vara garanterad beslut innan skolstart ska ansökan vara inne före 30 april. Handläggningstiden för ansökningar under pågående läsår är 4–6 veckor.

Logga in med bankID

Du loggar in i e-tjänsten med bankID. Om du inte har bankID kan du få hjälp att fylla i ansökan av Luleå kommuns kundcenter i stadshuset. 

Läs mer om skolskjuts

Om du ansöker om skolskjuts mellan folkbokföringsadressen och anvisningsskolan, ska du i stället använda den här e-tjänsten Skolskjuts till anvisad skola 2024/2025.

Läs mer om anvisningsskola.

Vem ska ansöka?

För elev som inte är myndig är det vårdnadshavaren som ska ansöka om skolskjuts. 

Handläggningstid

För att vara garanterad beslut innan skolstart ska ansökan vara inne senast 30 april. Handläggningstiden för ansökningar under pågående läsår är 4–6 veckor.

Ansökan som kommer in efter den 30 april handläggs i den ordning som den registrerats hos oss, och vi kan inte garantera att den hinner handläggas innan skolstart i augusti. Du som vårdnadshavare behöver i så fall själv ordna med transport till och från skolan fram tills beslut är taget.

Logga in med bankID

Du loggar in i e-tjänsten med bankID. Om du inte har bankID kan du få hjälp att fylla i ansökan av Luleå kommuns kundcenter i stadshuset. 

Läs mer om skolskjuts

Läs mer om skolskjuts för grundskoleelever och gymnasieelever på lulea.se/skolskjuts

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa