Dispens gällande utsortering av bioavfall och avskiljning förpackningar

LÄS MER

Här kan du som verksamhet ansöka om dispens gällande utsortering av bioavfall och avskiljning förpackningar, använd blanketten som du hittar till höger på sidan.

Från att du har skickat in din ansökan kan det ta några veckor innan en handläggare hör av sig. Tänk på att en komplett ansökan går fortare att handlägga.
Vi tar ut timavgift enligt gällande taxa.

Här kan du läsa mer om lagkraven och grunderna för dispens