Anslutning vatten och avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid behov av anslutning till kommunalt vatten- och avloppsledningsnät ska privatpersoner, företag med flera skicka in servisansökan till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Mer information finns på kommunens webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsuppgifter
  • Ev. organisationsuppgifter
  • Information om fastighetens VA-behov

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa