Redovisning kontaktperson

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rapport och försäkran för kontaktpersoner

Som kontaktperson måste du redovisa ditt uppdrag vid två tillfällen per år. De perioder du redovisar är december - maj och juni - november och du lämnar in en redovisning per uppdrag.

Uppdraget ska vara redovisat senast det datum som framkommer i mejl som skickas ut i maj och november av kontaktpersonsamordnaren. Om redovisningen inkommer för sent avslutas ersättningen 1 januari respektive 1 juli. Sent inkommen redovisning medför att ersättning endast betalas ut retroaktivt för max tre (3) månader.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa