Synpunkter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna ditt förbättringsförslag, beröm eller klagomål på Luleå kommuns service.

Gäller det felanmälan så hänvisar vi till Felanmälan
Gäller ditt ärende klagomål mot kommunal utbildning i för-, grund- eller gymnasieskola finns mer information här
Gäller ditt ärende en klagomålsanmälan mot Vuxenutbildningen finns mer information här.

Alla synpunkter registreras och behandlas.

Du som lämnar en synpunkt och anger ditt namn och kontaktuppgifter får svar inom 2 arbetsdagar. Ärendet kan ta längre tid att behandla och då innebär det att du få ett slutgiltigt svar vid en senare tidpunkt beroende på frågans eller synpunktens karaktär.

Synpunkter som registreras blir allmänna handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning lämna ut handlingen.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Du kan lämna en synpunkt anonymt. Du får då ingen återkoppling från kommunen.

Kontakta Luleå kommun.
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa