Öppna Data

LÄS MER

Luleå kommun erbjuder möjligheten att publicera kommunens data som Öppna Data. Öppna Data kan återanvändas fritt. Någon avgift kommer normalt inte att debiteras såvida kommunen inte har någon utgift för själva iordningställandet av datat. Personuppgifter som skyddas av Dataskyddsförordningen, säkerhetsskyddsföreskrifter eller sekretessbelagt data, lämnas inte ut.

Syftet är att stimulera till innovation och transparens. Tanken är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även kunna användas av till exempel företag och allmänheten för att skapa nya tjänster.

Detta regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU som också införts i svensk lagstiftning. Det innebär att de offentliga data som samlas in och lagras hos myndigheter i elektronisk form också ska tillgängliggöras till företag och privatpersoner så att det kan återanvändas. Lagen omfattar inte handlingar som tillhandahålls inom en myndighets affärsverksamhet eller inom utbildnings-, forsknings- och kulturinstitutioner.

Läs mer om Öppna Data i Luleå kommun.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa