Frågor om dödsboanmälan

LÄS MER

Under vissa omständigheter har socialnämnden ett ansvar gällande hantering av en persons bortgång. Ansvaret är fastställt enligt begravningslagen och ärvdabalken.

När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras inom tre månader efter dödsfallet. En dödsboanmälan är avgiftsfri och kan ersätta bouppteckningen, när boets tillgångar inte räcker för denna. Dödsboanmälan kan bara göras av socialnämnden.

Socialnämnden har i vissa situationer ansvar för dödsboförvaltning och begravning.

Att veta när och hur du ska göra en dödsboanmälan kan vara svårt. Kontakta våra boutredare via denna e-tjänst för att få svar på dina frågor.

Kommunens ansvar vid en persons bortgång.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa