Nybyggnadskarta

LÄS MER

Här beställer du en nybyggnadskarta inför en ny- eller tillbyggnad inom Luleå kommun.

Miljö- och byggnadsnämnden avgör om det behövs en nybyggnadskarta vid ansökan om bygglov.

  • Leveranstiden för en nybyggnadskarta är 2-3 veckor, men kan under sommaren vara längre.
  • Taxa för nybyggnadskarta år 2024, prisexempel: För ett enbostadshus oavsett tomtyta är avgiften 13 064,40 kronor. 
  • Observera att taxan för nybyggnadskarta som behövs i samband med bygglovsansökan är befriad från moms.

Läs mer om nybyggnadskarta på kommunens webbplats.

Mer information om ansökan av bygglov och länk till e-tjänsten där du kan ansöka om bygglov hittar du här

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa