Utstakning

LÄS MER

Här beställs utstakning av dig som ska göra en ny- eller tillbyggnad inom Luleå kommun.

Miljö- och byggnadsnämnden avgör, utifrån Plan- och Bygglagen (PBL), om det finns behov av utstakning och lägeskontroll för byggåtgärden. Om utstakning krävs framgår det i bygglovsbeslutet. Bygglovshandläggaren kan även ha angivit krav som ska vara uppfyllda innan utstakning beställs.

Att tänka på: Byggplatsen ska vara fri från skymmande objekt som kan påverka utstakningen, till exempel skymmande träd, stora stenar och snöhögar. Det bör finnas minst två tomtrör. Har tomten stora nivåskillnader bör den grovschaktas före utstakning.

Normalt tar det ca 10 arbetsdagar att få utstakningen utförd, men under sommaren kan det ta längre tid.

Utstakning och lägeskontroll - Luleå kommun (lulea.se)

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa