Inleverans av relationshandling

LÄS MER

Via denna e-tjänst levererar du enkelt in relationshandlingar, inmätningar och utstakningar för gata, park, VA, el och byggnader till Luleå kommun.
Det som skickas in ska uppfylla kraven enligt anvisningarna:

Mer information finns på kommunens webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (valfritt)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa