Inleverans av relationshandling

LÄS MER

Via denna e-tjänst levererar du enkelt in relationshandlingar, inmätningar och utstakningar för gata, park, VA, el och byggnader till Luleå kommun.
Det som skickas in ska uppfylla kraven enligt anvisningarna:

Relationsmätning gata och park 2017:1
Relationsinmätning va-ledning

Mer information finns på kommunens webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (valfritt)

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. folkbokföringen.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa