Bli familjehem

LÄS MER

Här kan du lämna in en intresseanmälan om att bli kontaktfamilj, familjehem eller jourhem i Luleå kommun. 

Kontaktfamilj
Kontaktfamiljer är familjer som vid ett eller flera tillfällen per månad tar emot ett eller flera barn i sitt hem och ingår som en del i barnets nätverk. Det ingår i uppdraget att stödja föräldrarna i deras föräldraroll.

Familjehem
Familjehem är familjer som för längre eller kortare tid tar emot ett eller flera barn för vård och fostran.

Jourhem
Jourhem är familjer som akut tar emot ett eller flera barn för en kortare tid.

Vi behöver dig!
Är du intresserad av att ställa upp när det gäller något av dessa uppdrag? Har du känslomässigt utrymme, tid och ork att engagera dig för längre eller kortare tid?

Det är viktigt att du lever i en stabil social situation och har förmåga att sätta dig in i en annan människas livssituation. Alla familjer som ska ta emot barn i sitt hem utreds. I utredningen ingår kontroll i socialregister, polisregister, kronofogde och försäkringskassa. Utredningen tar 4-6 månader.

Vi erbjuder utbildnings- och temadagar. Vår ambition är att erbjuda utbildning före ett uppdrag. I varje ärende ger vi stöd och handledning. Ersättning betalas i form av arvode och omkostnad enligt kommunförbundets rekommendationer.

Familjehem, kontaktfamilj, jourhem.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa