Registerutdrag och övriga rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna tjänst om du vill veta vilka personuppgifter kommunen hanterar om dig eller om du vill utnyttja andra rättigheter enligt GDPR till exempel få personuppgifter raderade eller rättade. 

Som personuppgift räknas all information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

Om du har skyddade personuppgifter i folkbokföringen så rekommenderar vi att du gör ett personligt besök där vi överenskommer om hur dina uppgifter samlas in och överlämnas till dig. Besök vår reception i Luleå kommuns servicecenter, Timmermansgatan 25.

Saknar du e-legitimation kan du begära registerutdrag eller utnyttja övriga rättigheter genom att fylla i en blankett som sedan skrivs under och skickas in till Luleå kommun. Hämta blankett genom att klicka på knappen "Hämta blanketter" här till höger.

Vill du begära ut ett registerutdrag för ditt barn använder du denna tjänst

Vill du begära registerutdrag från kommunrevisionen använder du detta formulär.

Vill du ha betygskopior från dina studier i Luleå kommun använder du denna tjänst.

Vill du ha registerutdrag från socialtjänsten i samband med ansökan om att bli familjehem kontaktar du kundcenter 0920-453000

Så här går det till

De personuppgifter du lämnat i E-tjänsten kan komma att användas som sökbegrepp när vi söker fram dina personuppgifter.

Du kommer att få tillgång till ditt registerutdrag inom 30 dagar. I undantagsfall kan handläggningstiden bli längre, om så är fallet kommer du att få information om orsaken och när du kan förväntas få ditt registerutdrag.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa