Registerutdrag och övriga rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna tjänst om du vill veta vilka personuppgifter kommunen hanterar om dig eller om du vill utnyttja andra rättigheter enligt GDPR till exempel få personuppgifter raderade eller rättade. 

Som personuppgift räknas all information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

Om du har skyddade personuppgifter i folkbokföringen så rekommenderar vi att du gör ett personligt besök där vi överenskommer om hur dina uppgifter samlas in och överlämnas till dig. Besök Kundcenter i vår reception i Stadshuset.

Saknar du e-legitimation kan du begära ett registerutdrag genom att fylla i en blankett som sedan skrivs under och skickas in till Luleå kommun. Klicka här för blankett.

Vill du begära ut ett registerutdrag för ditt barn använder du denna tjänst

Vill du begära registerutdrag från kommunrevisionen använder du detta formulär.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa