Beställ från Geoarkivet

LÄS MER

Här beställer du utdrag ur Luleå kommuns Geoarkiv. Uppgifterna i Geoarkivet är offentliga handlingar som alla får ta del av. Du kan begära att få ut de undersökningar som är gjorda inom det område du är intresserad av. Hjälp med återsökning och framtagning av information är kostnadsfri. Materialet kan levereras i PDF-format men även som DWG-ritningar samt sonderingsfiler. Äldre undersökningar kan levereras om de finns digitaliserade. Observera att kommunen inte tar ansvar för att de uppgifter som finns i arkivet är riktiga.

Mer information om kommunens Geoarkiv finns att läsa här.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa