Inleverans av geoteknik

LÄS MER

Här kan du enkelt leverera in geotekniska undersökningar till Geoarkivet. Leveransen ska innehålla geotekniska rapporter, ritningar, autograf-filer samt eventuellt övriga handlingar som rör geotekniska undersökningar.

Arkivets fullständighet och kvalitet är beroende av att alla aktörer, såväl konsulter som privatpersoner som utför någon form av geotekniska undersökningar i Luleå, delger Geoarkivet sina resultat. På så sätt får vi ett "levande" geoarkiv som ständigt fylls på med fler undersökningar.

Mer information om Geoarkivet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa