Inleverans av geoteknik

LÄS MER

Här kan du enkelt leverera in geotekniska undersökningar till Geoarkivet. Leveransen ska innehålla geotekniska rapporter, ritningar, autograf-filer samt eventuellt övriga handlingar som rör geotekniska undersökningar.

Arkivets fullständighet och kvalitet är beroende av att alla aktörer, såväl konsulter som privatpersoner som utför någon form av geotekniska undersökningar i Luleå, delger Geoarkivet sina resultat. På så sätt får vi ett "levande" geoarkiv som ständigt fylls på med fler undersökningar.

Anvisning för projektörer vid beställning och inleverans.

Mer information om Geoarkivet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa