Livsmedelsverksamhet

LÄS MER

Innan du startar din livsmedelsverksamhet  ska den registreras hos kommunen. Din verksamhet får öppnas två veckor efter att din anmälan skickats in, om inte annat meddelas. När kommunens handläggare kommer ut på den första inspektionen kontrolleras om din verksamhet uppfyller lagkraven. Även din egenkontroll kommer att kontrolleras. Om det då finns brister kan du få tid att åtgärda bristerna, eller du kan bli förelagd att åtgärda bristerna eller begränsad i vad du får göra, eller i värsta fall kan din verksamhet förbjudas.

Registrering av din anläggning debiteras enligt gällande taxa. En årlig kontrollavgift kommer att debiteras varje år som verksamheten är igång, även det första året. Kontrollavgiftens storlek beror på riskklassningen av verksamheten.

Detta gäller för livsmedelsverksamhet.

Om verksamheten ska godkännas i stället för att bara registreras (gäller exempelvis större slakterier, charkfabriker, äggproducenter, mejerier) ska du kontakta Livsmedelsverket.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa