Klagomål på inom- och utomhusmiljön

LÄS MER

Här kan du framföra klagomål för att undanröja olägenheter och störningar för människors hälsa eller i miljön. Det  är avdelning miljö och bygg som handlägger klagomålen. Det kan handla om:

  • störande buller från exempelvis bensinstationer, verkstäder, restauranger och diskotek
  • klagomål på fukt och mögel i lägenheter
  • dåligt fungerande ventilation, avlopp eller andra inomhusmiljöfrågor
  • nedskräpning av skogsmark

Innan du lämnar in ett klagomål vill vi att du kontaktar din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den/de som orsakar störningen för att se om det går att få till en lösning den vägen.

Du har möjlighet att lämna in ett klagomål anonymt. Om du vill lämna in ett anonymt klagomål väljer du att lämna fälten för dina kontaktuppgifter tomma. Kommunen kommer då inte med säkerhet kunna utreda och handlägga ditt klagomål, och har inte heller möjlighet att återkoppla till dig i ärendet.

Mer information på kommunens webbplats.

Använd inte den här e-tjänsten om du vill felanmäla kommunens verksamheter som gata, plogning, vatten, avlopp, gatubelysning, trafikanordningar, parkeringsautomater, fastigheter, anläggningar och parker/träd etc så gör du det via en annan e-tjänst.
Felanmälan av kommunens verksamheter, https://www.lulea.se/kommun--politik/kontakta-lulea-kommun/felanmalan.html

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa