Klagomål på inom- och utomhusmiljön

LÄS MER

Stadsbyggnadsförvaltningens avdelning Miljö och bygg handlägger klagomål för att undanröja olägenheter och störningar för människors hälsa eller i miljön.

Det kan handla om störande buller från exempelvis bensinstationer, verkstäder, restauranger och diskotek. Det kan också handla om klagomål på fukt och mögel i lägenheter, dålig ventilation eller andra inomhusmiljöfrågor. Det kan även handla om dåligt fungerande avlopp eller nedskräpning av skogsmark.

Innan du lämnar in ett klagomål vill vi att du kontaktar din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den/de som orsakar störningen för att se om det går att få till en lösning den vägen.

Du har möjlighet att lämna in ett klagomål anonymt. Om du vill lämna in ett anonymt klagomål väljer du att lämna fälten för dina kontaktuppgifter tomma. Kommunen kommer då inte med säkerhet kunna utreda och handlägga ditt klagomål, och har inte heller möjlighet att återkoppla till dig i ärendet.

Mer information på kommunens webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa