Miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Den här e-tjänsten används för att anmäla miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 § miljöprövningsförordningen (2013:251).

Du måste skicka in en komplett ifylld anmälan till Luleå kommun senast 6 veckor innan verksamheten startar. För handläggning av anmälan tar vi ut en avgift som beror på vilken slags verksamhet som anmäls.

När du startar en anmälningspliktig verksamhet innebär det också att avdelning miljö och bygg kommer att bedriva tillsyn av din verksamhet. För det kommer du att debiteras en årlig tillsynsavgift enligt  gällande taxa. 

Särskilda regler kan gälla för verksamhet inom vattenskyddsområde. Mer information om vattenskyddsområden finns här.

Mer information om miljöfarlig verksamhet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa