Skrotning av cistern för brandfarlig vätska

LÄS MER

Här anmäler privatperson eller företag att en oljecistern för brandfarlig vätska, belägen inom Luleå kommun, tagits ur bruk (ett så kallat skrotintyg).

Om du har en cistern som ska tas ur bruk bör den i första hand avlägsnas och i andra hand tömmas, rengöras och fyllas med sand. Det är mycket viktigt att du tar bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Du ska meddela avdelning miljö och bygg om du tar en cistern ur bruk.

Vi tar betalt för vår handläggning. Vår timavgift är 1250 kr (2024). Det betyder att avgiftens storlek kan komma att variera. Därför är det viktigt att du skickar in så kompletta uppgifter som möjligt till oss.

Läs mer på vår sida om cisterner

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa