Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

LÄS MER

Denna e-tjänst används för tillstånds- eller anmälningspliktig hantering av växtskyddsmedel enligt förordning (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel samt för att ansöka om dispens från förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden.samt för att ansöka om dispens från förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden.

Information om kemisk bekämpning.

Handläggare handlägger ärendet samt återkopplar till dig med beslut. För att få kortast möjliga handläggningstid är det viktigt att du skickar in så kompletta uppgifter som möjligt.

Handläggning av ärendet debiteras enligt gällande timtaxa. Faktura skickas till angiven fakturamottagare efter avslutad handläggning.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa