Sanering av PCB

LÄS MER

Här anmäls planerade åtgärder för PCB-sanering av byggnader belägna inom Luleå kommun.

Observera att anmälan ska lämnas in senast tre veckor innan åtgärden påbörjas.

Handläggning av ärendet debiteras enligt gällande timtaxa. Korrekt ifyllda uppgifter förkortar handläggningstiden. 

Läs mer om PCB och PCB-sanering i Naturvårdsverkets vägledning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa