Sammanställning - sanerad PCB

LÄS MER

Efter genomförd PCB-sanering av byggnad belägen inom Luleå kommun ska resultatet av saneringen redovisas via denna e-tjänst.

Inskickad sammanställning kommer att kontrolleras mot inskickad anmälan om PCB-sanering.

Handläggning av ärendet debiteras enligt gällande timtaxa. Korrekt ifyllda uppgifter förkortar handläggningstiden. 

Läs mer om PCB och PCB-sanering i Naturvårdsverkets vägledning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa