Nedgrävning av avlidet djur

LÄS MER

Det här är en e-tjänst där avdelning miljö och bygg, lämnar ett utlåtande och anvisningar om platsen där du tänker gräva ner din döda häst eller ditt döda sällskapsdjur.

För handläggning av ärendet debiteras enligt aktuell timtaxa. Nedsättning av avgiften kan göras med anledning av särskilda skäl eller med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter.

Läs mer om begäran om anvisning för nedgrävning av död häst eller annat sällskapsdjur eller annat sällskapsdjur.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa