Borgerlig vigsel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För par som planerar att gifta sig och önskar borgerlig vigsel.

  • Tag kontakt med en vigselförrättare och kom överens om tid och plats för er vigsel.
  • Anmäl därefter er kommande vigsel till kommunens vigselhandläggare via denna e-tjänst minst en vecka (fem arbetsdagar) före vigseln.
  • Kommunens vigselhandläggare skriver ut de obligatoriska handlingar som måste finnas vid vigseln och lämnar över dessa handlingar till vigselförrättaren.

 Viktigt att veta:

  • För att vigsel ska kunna ske krävs att ni ansökt om hindersprövning hos Skatteverket, samt att ni fått hindersprövningen beviljad.
  • Efter godkänd hindersprövning sänder Skatteverket ut intyg till er. De intyg ni får ska ni kunna visa upp för vigselförrättaren vid vigseltillfället.
  • Ni behöver minst två personer som kan närvara under vigseln som vittnen. De ska ha fyllt 18 år och måste förstå ceremonin, men måste inte kunna svenska.
  • Vid vigseltillfället ska brudparet och vittnena kunna uppvisa giltig legitimation.
  • Borgerlig vigsel är kostnadsfri. Om vigseln sker på annan plats än i Stadshuset kan vigselförrättaren ha rätt till reseersättning enligt gängse regler. Reseersättningen bekostas av brudparet.

Om borgerlig vigsel i Luleå kommun

Skatteverkets information om äktenskap och partnerskap.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa