Borgerlig vigsel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Planerar ni att gifta er borgerligt? Här kan ni boka tid för vigsel i Luleå stadshus.

 Viktigt att veta:

  • För att vigsel ska kunna ske krävs att ni ansökt om hindersprövning hos Skatteverket, samt att ni fått hindersprövningen beviljad.
  • Efter godkänd hindersprövning sänder Skatteverket ut intyg till er. De intyg ni får ska ni kunna visa upp för vigselförrättaren vid vigseltillfället.
  • Ni behöver två personer som kan närvara under vigseln som vittnen. De ska ha fyllt 18 år och måste förstå ceremonin.  
  • Vid vigseltillfället ska brudparet och vittnena kunna uppvisa giltig legitimation.
  • Andra gäster än vittnena är också välkomna.
  • Borgerlig vigsel är kostnadsfri. Om vigseln sker på annan plats än i Stadshuset har vigselförrättaren rätt till reseersättning enligt gängse regler. Reseersättningen bekostas alltid av brudparet.

Önskar ni borgerlig vigsel på annan plats än i Luleå stadshus? Borgerlig vigsel på annan plats kan i undantagsfall erbjudas av de vigselförrättare som är knutna till Luleå kommun. 

  • Ni behöver då först själva kontakta någon av vigselförrättarna och komma överens om tid och plats.
  • Därpå anmäler ni den planerade vigseln via denna e-tjänst, så att vigseladministrationen kan utfärda de nödvändiga dokumenten.
  • Vigseladministrationen behöver ha er anmälan senast en vecka före er planerade vigsel. Använd länken nedan för att hitta vigselförrättare.

Om borgerlig vigsel i Luleå kommun

Skatteverkets information om äktenskap och partnerskap.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa