Lokal för undervisningsverksamhet

LÄS MER

Innan du påbörjar anmälan bör du läsa information om hur du uppfyller miljöbalken.

Här skickar du som planerar att starta undervisningsverksamhet inom Luleå kommun din anmälan till avdelning miljö och bygg. Anmälan ska göras senast sex (6) veckor innan anläggningen tas i bruk.

Handläggning av din anmälan debiteras enligt aktuell timtaxa. 

Undervisningsverksamhet är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken ska ha en dokumenterad egenkontroll med exempelvis rutiner för städning, hygien, mätningar samt kemikalielista. Kemikalielistan ska omfatta vilka kemikalier som används, kemikaliernas farlighet, samt hur mycket som förbrukas. Du behöver även kunna svara på om verksamheten kommer vara belägen inom kommunens vattenskyddsområde.

Miljö och bygg kommer att inspektera anmälningspliktig verksamhet. 

Regler för lokal för undervisningsverksamhet.

Mer information om kommunens vattenskyddsområden.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ritning över lokalen
  • OVK besiktningsprotokoll

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa