Lokal för hygienisk behandling

LÄS MER

Den här e-tjänsten används för att anmäla yrkesmässig verksamhet med hygienisk behandling som använder stickande eller skärande verktyg enligt § 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska göras senast sex (6) veckor innan anläggningen tas i bruk.

Bifoga skalenlig ritning över lokalen med utrymmen för exempelvis städutrustning och hygien (toaletter, duschar, utrymmen för rengöring, etc.)

Handläggning av din anmälan debiteras enligt aktuell taxa. Detta gäller för lokal för hygienisk behandling.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ritning över lokalen
  • OVK besiktningsprotokoll

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa